DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření „ptačí chřipky“

Vážení občané,
Státní veterinární správa vydala mimořádné opatření týkající se šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní „ptačí chřipky“, která byla diagnostikována v chovu drůbeže v městské části Praha-Benice. MČ Praha-Újezd nařízením Státní veterinární správy spadá do uzavřeného pásma dozoru. Z důvodu zabránění kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky je nařízeno drůbež a ptáky chované v zajetí umístit do uzavřených prostor a zamezit tak vniku volně žijícího ptactva. Chovatelům je nařízeno vyplnit Sčítací list drůbeže a jiných chovaných ptáků a do 27. 2. 2023 jej předat ÚMČ Praha-Újezd. Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy. Prosíme, o jeho dodržování. Děkujeme.

Scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku.doc

Nařízení Státní veterinární správy.pdf