JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

Upozorňujeme občany na plánovaný úklid komunikací v sídelní části Kateřinky:

5. dubna komunikace Remízková, U Louky a část ulice Pastevců (od ulice Remízková směrem doleva)

12. dubna zbytek ulice Pastevců včetně parkoviště za bytovými domy (od ulice Remízková směrem doprava)

26. dubna komunikace Krajanská, Proutěná, U Pramene a Vodnická

O úklidu komunikací v dané lokalitě budete vždy alespoň týden předem informováni dopravním značením. Prosíme o jeho respektování a včasné přeparkování vozidel. Děkujeme.