LIKVIDACE ODPADU v 1. pololetí 2024

Informujeme o termínech svozu velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a bioodpadu v 1. pololetí 2024.

Zároveň stále probíhá svoz elektrozařízení na území městské části, svoz je pravidelně každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 18:30 hodin – v sudém měsíci v Kateřinkách na křižovatce ulic U Pramene a Proutěná, v lichém měsíci v Újezdu na parkovišti v ulici Na Vojtěšce. 

Podrobné informace na webových stránkách MČ: https://praha-ujezd.cz/urad/odpady/