MASOPUSTNÍ PRŮVOD A ZÁBAVA

V sobotu 17. února 2024 od 10 hodin proběhne tradiční masopustní průvod, který bude vycházet z ulice Studánková a ulicí Formanská postupně dojde až do areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem. V restauraci Club SK Újezd bude od 17 hodin navazovat masopustní zábava. Všichni jste srdečně zváni jak do průvodu, tak na zábavu.