MASOPUSTNÍ PRŮVOD, ZÁBAVA A VEPŘOVÉ HODY

V sobotu 25. února 2023 od 10 hodin proběhne tradiční masopustní průvod, který bude vycházet z ulice Studánková a končit v ulici Nad Statkem. V hasičské zbrojnici budou od 14 hodin připraveny vepřové hody, na které bude od 17 hodin navazovat masopustní zábava s bohatou tombolou.