OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACI JOSEFA BÍBRDLÍKA

V rámci stavby „Výkop pro kabel v ulici Formanská a okolí – stavba 0268/21 FTTH PARK ÚJEZD_PU4_PU5“, investor CETIN, a. s., realizační firma TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., bude v období mezi 18. březnem a 24. dubnem omezen provoz na komunikaci Josefa Bíbrdlíka v úseku mezi komunikacemi Formanská a Nad Mlýnským rybníkem. Práce budou probíhat ve dvou etapách.

1.  ETAPA: od 18. 3. 2024 do 6. 4. 2024, úplná uzavírka pravostranného chodníku na komunikaci Josefa Bíbrdlíka (směrem k Formanské ulici). V této době bude též probíhat úplný překop komunikace Josefa Bíbrdlíka, po polovinách viz situace DIO výkres č. 1.9

2.  ETAPA: od 23. 3. 2024 do 24. 3. 2024, úplná uzavírka pravostranného chodníku a přechodu pro chodce v křižovatce Josefa Bíbrdlíka x Formanská, viz situace DIO výkres č. 1.7

 

DIO.pdf