Osvětlení podchodu pod komunikací Brněnská

Městská část Praha-Újezd ve spolupráci s městskou částí Praha 11 nechala zpracovat projekt osvětlení podchodu pod bývalou dálnicí D1, dnes rychlostní komunikací Brněnská. V pracovním týdnu od 8. do 12. 7. 2024 firma Technologie hlavního města Prahy, a. s., dle projektu realizuje osvětlení podchodu a jeden stožár veřejného osvětlení na šeberovské straně. Naší snahou je v tomto podchodu zahloubit pochozí plochu a tím zvětšit průchozí profil, ale není jasné, zda půjde nově vyspádovat dešťová kanalizace, která v podzemí prochází.
Koncem tohoto týdne budou tedy svítit oba podchody – pod zemním ochranným valem, který jsme nechali osvětlit už před několika lety a nově i ten pod Brněnskou komunikací.