Stavební práce na křižovatce ulic Milíčovská a Štítová

Od pátku 20. října 2023 se bude dva dny provádět přeložka zámkové dlažby v křižovatce ulic Milíčovská a Štítová. Tato oprava je z části reklamací prací po přeložce rozvodů plynu, které prováděla v roce 2021 firma Rekomont, a. s. Další část této přeložky odstraní dvě prohlubně, kde se delší dobu tvoří kaluže, a je hrazena z rozpočtu MČ Praha-Újezd.

Po dobu opravy nebude křižovatka ulic Milíčovská a Štítová průjezdná.