Velkoobjemové kontejnery

V pátek 14. dubna 2023 budou v době od 16.00 do 20.00 hodin přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností na tato místa:
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
– ulice Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce