VOLBA PREZIDENTA ČR

Volba prezidenta republiky ČR se koná dnes, v pátek 27. ledna, od 14.00 do 22.00 hodin a zítra, v sobotu 28. ledna, od 8.00 do 14.00 hodin.

Adresy volebních místností:
volební okrsek č. 53001 –  Mateřská škola Formanská, Na Vojtěšce 188
volební okrsek č. 53002 – Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1
volební okrsek č. 53003 – Dům služeb, Vodnická 531/44

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem.

Hlasování do přenosné volební schránky: volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o hlasování do přenosné volební schránky. V případě, že chcete tuto možnost využít, volejte tel. č. 272 690 692 nebo 737 213 255.