VÝSTAVBA PROTIHLUKOVÉ STĚNY PODÉL DÁLNICE D1

Ředitelství silnic a dálnic ČR v úterý 19. září 2023 zahajuje výstavbu protihlukové stěny u dálnice D1 v Praze – Šeberově.
Záměrem je vybudovat protihlukovou stěnu podél dálnice D1 ve směru na Brno vpravo mezi 2. až 3. kilometrem.
Výstavbu protihlukového opatření si vynutila hygienická měření, která prokázala nadměrný hluk z dopravy v oblasti Šeberova.
Provoz na nejvýznamnější dopravní tepně republiky bude omezen na pouhých 40 dní, a to od 21. 9. 2023 do 29. 10. 2023. V místě výstavby mezi 2. a 3. kilometrem bude provoz veden třemi zúženými pruhy v každém směru a rychlostí sníženou na maximálně 80 km/h.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2023/09/15/zahajujeme-vystavbu-protihlukove-steny-u-d1-v-praze-seberove/?fbclid=IwAR3-q-EI4WYjUgFFTCCeltbi8L_clnXneVNQbVHSAfT3Js6AQWIPmiqj8I8