Důležité kontakty a odkazy

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Městská část Praha – Újezd
Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz
WWW stránky

 

Městská část Praha 11
(Újezd patří do správního obvodu Prahy 11)
Ocelíkova 672, Praha 4
tel: 267 902 111
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz
WWW stránky

 

Živnostenský odbor
Vidimova 1324-5, Praha 11
Tel: 267 902 510
WWW stránky

 

Odbor výstavby
Vidimova 1324-5, Praha 11
Tel: 267 902 340
WWW stránky

 

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, Praha 1
Jungmannova 35, Praha 1
Tel: 236 001 111
WWW stránky

 

Registr řidičů a registr vozidel
Business Centrum Vyšehrad
Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4
Tel: 236 005 490 – registr řidičů
Tel: 236 005 491 – registr vozidel
WWW stránky

 

Finanční úřad pro Prahu 11
Opatovská 964, Praha 11
Tel: 225 289 111
e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz
WWW stránky

 

Portál veřejné správy
WWW stránky

Elektronický portál územních samospráv
WWW stránky

 

SOCIÁLNÍ PÉČE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Úřad městské části Praha 11
Roztylská 1860, Praha 11
Tel: 272 917 005
WWW stránky

 

Správa sociálního zabezpečení
Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 111
e-mail: posta.xa@cssz.cz
WWW stránky

 

Úřad práce České republiky
Novodvorská 803/82, Praha 4
WWW stránky

Zprostředkování zaměstnání
tel: 950 178 111, e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz

Státní sociální podpora
tel: 950 178 734, e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Hmotná nouze
tel: 950 178 725, e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Sociální služby, příspěvek na péči
tel: 950 178 746, e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
tel: 950 178 747, e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

 

BEZPEČNOST, ZÁCHRANA ZVÍŘAT

Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV
MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 887 700
Tísňové volání: 158
WWW stránky

 

Městská policie HMP, Obvodní ředitelství Praha 11
Markušova 1555, Praha 11
Tel: 222 025 674
Tísňové volání: 156
e-mail: operacni.p11@mppraha.cz
WWW stránky
Okrsková služebna Újezd, Vodnická 531/44 tel.: 222 369 099

 

Bezpečnostní portál hlavního města Prahy
WWW stránky

 

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt
psi: V Zámcích 56, Praha 8 – Troja
Tel: 222 025 916, 222 025 917
e-mail: upoz@mppraha.cz
WWW stránky

kočky: Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
Tel: 222 025 929
e-mail: upozdm@mppraha.cz
WWW stránky

 

Zraněné divoké zvíře
Záchranná stanice hlavního města Prahy
Mezi Rolemi, Praha 5 – tel: 773 772 771
Pražská zvířecí záchranka
tel: 774 155 155, 774 155 185
WWW stránky
WWW stránky

 

ÚZEMNÍ PLÁNY

Výkresy územního plánu HMP
WWW stránky

Institut plánování a rozvoje HMP
WWW stránky

Změny územního plánu HMP
WWW stránky

Územně analytické podklady HMP
WWW stránky

 

ODPADY A INFRASTRUKTURA

Pražské služby, a.s.
pasáž Škodova paláce,
Jungmannova 29, Praha 1
Tel.call centrum: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz
WWW stránky

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy – Praha 11
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov
tel: 236 040 027
WWW stránky

 

Technologie HMP (veřejné osvětlení)
Dělnická 213/12, Praha 7
Poruchy tel: 800 404 060
e-mail: poruchyVO@thmp.cz
WWW stránky

 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112, 601 274 274
e-mail: info@pvk.cz
WWW stránky

 

Pražská energetika a.s.
Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Poruchy tel: 800 550 055
e-mail: pre@pre.cz
WWW stránky

 

Pražská plynárenská a.s.
Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 800 134 134, pohotovost plyn 1239
e-mail: callcentrum@ppas.cz
WWW stránky

 

Aktuální informace o dopravních omezeních s významným dopadem na dopravu na místních komunikacích I. třídy

https://opravujeme.to/

 

Aktuální informace o významných stavbách TSK

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb

 

DALŠÍ

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu
Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz
WWW stránky

 

Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10
Tel.: 274 051 111 (ústředna)
E-mail: infoservis@czso.cz
WWW stránky