Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha-Újezd (dále jen „městská část)“ se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti internetových stránek“), které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.praha-ujezd.cz.

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek, z důvodu nepřiměřené zátěže, nedostatečně přístupnému obsahu a výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  • Některé dokumenty, zejména dokumenty, které nebyly vytvořeny městskou částí Praha-Újezd (například postoupené dokumenty z jiných úřadů, které se musí uveřejňovat) a dokumenty, které jsou staršího data vytvoření, neobsahují textovou vrstvu
  • Fotografie či fotoalba neobsahují alternativní textový popis. Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele internetových stránek by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž.
  • Historické dokumenty v minulosti naskenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou a původní analogové originály již neexistují. 
  • Internetové stránky nejsou přístupné pro nevidomé osoby, neboť takové zpřístupnění by pro povinný subjekt činilo nepřiměřenou zátěž s ohledem na velikost a zdroje povinného subjektu a odhadované náklady a přínosy 

Dokumenty na internetových stránkách se mohou vyskytnout v těchto formátech (a jejich konkrétních verzích):

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOCX, DOC, XLSX, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky Úřad městské části Praha-Újezd a dokument vám bude zaslán v jiném formátu, případně si vyžádejte další informace.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracování dne 1. 8. 2022. 

Prohlášení je vytvořeno dle metodických pokynů zveřejněných na internetových stránkách ministerstva vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, včetně nesplnění požadavků na přístupnost v podobě technických záležitostí, můžete zasílat na adresu: vojir@fimak.cz.

V případě obsahového nesouladu se prosím obraťte na provozovatele webových stránek:

Městská část Praha-Újezd, úřad městské části, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic a to buď písemně, nebo emailem na info@praha-ujezd.cz

 

Postupy pro prosazování práva

Podle § 9 zákona o přístupnosti internetových stránek, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až § 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) zákona o přístupnosti internetových stránek neopodstatněný. Podnět může každý učinit vůči úřadu MČ Praha-Újezd a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://praha-ujezd.cz/urad/kontakty/ nebo se může obrátit na administrátora internetových stránek vojir@fimak.cz.

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz