Znak a prapor

Zastupitelstvo městské části vyhlásilo na svém zasedání dne 11. 1. 2000 soutěž na výběr znaku a praporu městské části. Na svém zasedání dne 14. 3. 2000 vybralo jako vítězný návrh Ing. Arnošta Drozda, www.drozd.info.

Znak

Štít s vlnovitě oddělenou patou je svisle polcený. Pravá polovina je stříbrná se smrkem přirozeně zbarveným na zeleném trávníku. Levá polovina je červená se stříbrným kolem o osmi loukotích s osmi háky na obvodu (nástroj mučení sv. Kateřiny). Pata je modrá se dvěma stříbrnými vlnitými pruhy.

Modrá vlnovitě oddělená pata se dvěma vlnitými pruhy připomíná vodstvo – četné rybníky a potok Botič. Smrk přirozené barvy představuje lesy v katastru Újezdu, zejména Milíčovský a četná stromoví, která byla vykácena již v roce 1349 (první zmínka o Oujezdě). Zelený trávník odkazuje na rozsáhlou zeleň na katastru Újezdu. Ono stříbrné kolo připomíná mučící nástroj sv. Kateřiny. Kateřinky, původně Kateřinka byly pojmenovány dle pramenů po průhonické hraběnce Kateřině, která prý v hájovně (dnešní Kateřinky) porodila dítě.

Městskou část Praha-Újezd tvoří historické obce Újezd a Kateřinky. Kateřinky, byť je o nich zmínka až na přelomu 18. a 19. století, jsou nyní vzhledem k nové výstavbě nejosídlenější částí katastru, proto jsem také užil tohoto mluvícího znamení.

Prapor

List tvoří dva vodorovné pruhy (červený – 2/3 šířky praporu a modrý), které jsou odděleny bílým vlnitým pásem o šířce 1/9 šířky praporu. V červeném (horním) pruhu bílé kolo o osmi loukotích s osmi háky na obvodu. Poměr šířky k délce 2:3.

Prapor je odvozen z navrhovaného znaku MČ Praha – Újezd a vychází ze stejných indicií.