Základní údaje

Městská část Praha-Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy u dálnice D1 směr Brno. Rozkládá se na cca 370 ha a počet obyvatel k 1. lednu 2024 činí 3 953 obyvatel. Hustota zalidnění je 909 obyvatel na 1 km2.

Tvoří ji jedno katastrální území Újezd u Průhonic, jehož součástí jsou dvě sídelní části, a to Kateřinky a Újezd. Újezd (15 % obyvatel) se vyznačuje především rodinnou zástavbou, naopak Kateřinky (85 % obyvatel) zástavbou panelovou. Z celkového počtu 455 domů je jich 377 rodinných a 70 bytových, ve kterých je 822 bytů.

Na území městské části se nachází chráněné území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem.

Rozšířenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 11.

Úřad městské části Praha-Újezd sídlí v části Kateřinky, ulice Kateřinské náměstí 465/1.

 

Mapa městské části

 

Seznam ulic v městské části včetně důvodu jejich pojmenování

Dendrologická
Název připomíná nedalekou Dendrologickou zahradu.

Formanská
Forman, vozka, kočí, povozník. Jméno ulice vychází z tradičního historického označení komunikace. Chodovská do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Josefa Bíbrdlíka
Josef Bíbrdlík, místní občan, dlouholetý předseda MNV. Křeslická do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice přejmenována pro duplicitu.

K Habru
Název podle směřování ulice.

K Motelu
Název ulice odvozen od jejího směru ke Club motelu Praha. Název dostala ulice již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

K Mostu
Název podle směřování ulice k mostu přes nedalekou dálnici.

K Sukovu
Název ulice odvozen od jejího směru k rybníku Sukovu. Ulice dostala název již před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Kateřinské náměstí
Náměstí je dominantním místem v lokalitě Kateřinky. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Ke Mlýnu
Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Ulice směřuje ke mlýnu zvanému Koníčkovský, který byl doložen již v 16. století a náležel k průhonickému panství. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Ke Smrčině
Název ulice je odvozen od jejího směru k okraji Milíčovského lesa, kde byl v době jejího vzniku vysazen mladý smrkový les.

Ke Splavu
Název podle směřování ulice ke splavu na Botiči.

Kocourkova
Název připomíná prvního kronikáře obce, pana Kocourka.

Krajanská
Název připomíná československé exulanty – krajany. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Meandrová
Název je odvozen od meandrů na nedalekém Botiči.

Milíčovská
Název ulice je odvozen od její polohy. Směřuje k Milíčovskému lesu, za nímž se nachází bývalá myslivna, soubor milíčovských rybníků a Milíčov, původně samostatná ves (poprvé se o ní dozvídáme až z Tereziánského katastru), později spojena s Újezdem a s ním připojena k Praze roku 1974. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze.

Na Cípu
Název podle polohy ulice v jihozápadním výběžku zástavby v lokalitě Kateřinky.

Na Formance
Název podle starého místního pojmenování.

Na Křtině
Název ulice je odvozen od pomístního názvu. Původně byla jílovitá půda na břidličném podloží zamokřená a tvořila se zde zdrojnice Milíčovského potoka. Po výstavbě dálnice se spodní voda ztratila. Zahradní do 1974. Po připojení Újezda k Praze v roce 1974 byla ulice pro duplicitní název přejmenována.

Na Vojtěšce
Název podle plodiny nejčastěji pěstované na okolních polích.

Nad Mlýnským rybníkem
Název je odvozen od nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Náhonem
Název podle polohy ulice nad mlýnským náhonem.

Nad Rybníčkem
Název podle nedalekého Mlýnského rybníka.

Nad Statkem
Název podle polohy ulice vzhledem k nedaleké zemědělské usedlosti.

Nad Výpustí
Název podle polohy ulice nad výpustí rybníka Sukov.

Pastevců
Název vyjadřuje ráz kulturní zemědělské krajiny luk a pastvin. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Pod Formankou
Ulice je pojmenována podle zdejšího pomístního názvu.

Pod Napětím
Název ulice je odvozen od její polohy, vede v blízkosti vedení vysokého napětí. Ulice nese název někdy od přelomu 80. a 90. let.

nám. Pod Platanem
Dominantou parkové úpravy je zde platan. Náměstí nese název od svého vzniku v roce 2004.

Práškovská
Název navazuje na mlynářskou tematiku v pojmenování některých ulic v okolí. Práškem byl nazýván mlynářský učedník.

Proutěná
Pomístní název je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nacházela, bývala to polní komunikace procházející keři. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Při Botiči
Název podle nedalekého potoka Botiče.

Remízková
Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

Studánková
Název odvozen z výskytu studánek ve zdejší lokalitě.

Sukovská
Vychází jižním směrem z Formanské západně od ulice Ve Vilkách, lomí se k západu, dále se lomí k severu a vstupuje zpět do Formanské. K ulici patří i slepý výběžek vycházející západním směrem z jejího jihozápadního zalomení. Název podle nedalekého Sukovského rybníka.

Štítová
Název ulice je pomístní. Ulice, dříve polní komunikace, procházela kolem zadních štítů zaniklého ovčína. Ulice byla pojmenována po připojení Újezdu k Praze v roce 1974.

U Louky
Název připomíná někdejší přírodní charakter zdejší lokality. Ulice nese název od svého vzniku v roce 2004.

U Močálu
Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází, v minulosti býval terén častěji zamokřený.

U Pramene
Název ulice je odvozen od její polohy. Někdejší polní cesta se nacházela v místech, kde pramení Milíčovský potok. Ulice nese název od svého vzniku v roce 1993.

Ve Vilkách
Název ulice je odvozen od prostředí, ve kterém se ulice nachází. Ulice byla pojmenována před připojením Újezda k Praze v roce 1974.

Vodnická
Ulice nese název podle pomístního názvu od svého vzniku v roce 1993.

V Potocích
Název podle starého místního pojmenování.