Sociální služby

Nabídka dovozu obědů seniorům

Městská část nabízí zajištění dovozu jídla (obědů) seniorům trvale žijících v městské části Praha-Újezd. Cena denního menu je 90 Kč (polévka + hlavní jídlo). Dovoz jídla je určen pro všechny seniory, kteří o službu budou mít zájem.

V případě, že senior není ze zdravotních či sociálních důvodů schopen si zajistit jídlo sám, přispěje mu městská část 20 Kč na jedno jídlo. V tomto případě je podmínkou trvalý pobyt v městské části Praha-Újezd a lékařské potvrzení či čestné prohlášení o zdravotním stavu. V případě zájmu či získání podrobných informací se obraťte na tel. č. 272 690 692, 739 202 883 (v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin) nebo na e-mail: info@praha-ujezd.cz.

 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, ve kterém naleznete různé druhy sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které jsou poskytovány ve formě terénní, pobytové či ambulantní. Katalog obsahuje kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na něž se lze v případě potřeby obrátit. Katalog je k dispozici na níže uvedeném odkazu MČ Praha 11.

Katalog.

 

VČELKA senior care o.p.s. – registrovaný poskytovatel terénních sociálních služeb

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Kontaktní údaje:
e-mail: praha@senior-care.cz
webové stránky: https://www.senior-care.cz/
tel. 601 152 738 – Bc. Michaela Šmejkalová, DiS. – vedoucí střediska Paha

 

ŽIVOT 90  – organizace  zaměřující svou činnost na seniory

Lidé v Životě 90 pomáhají již 30 let seniorům žít co nejdéle plnohodnotný život v prostředí domova. Své služby poskytují 24 hodin denně, 365 dní v roce.

  • v centru Prahy provozují komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, které nabízí více než 70 jazykových a aktivizačních kurzů
  • provozují jedinou nonstop bezplatnou linku důvěry pro seniory – Senior telefon
  • nabízejí pobytovou službu pro seniory, která odlehčuje až na tři měsíce rodinám v péči o jejich blízké
  • instalují systém tísňového tlačítka – nepřetržitě 24 hodin běžící „hlídač“ duševního klidu jak seniorů, tak osob, kterým na nich záleží. Kdykoliv senior stiskne náramek s tlačítkem, okamžitě se propojí s nonstop dispečinkem, který jim zprostředkuje adekvátní 
  • provozují jedinou profesionální divadelní scénu v Praze určenou seniorům – Divadlo U Valšů
  • poskytují pečovatelskou službu – důsledně vybírané pečovatelky a pečovatelé se stávají partnery klientů při jejich běžných, každodenních činnostech a zároveň jsou jejich důležitým spojením s okolním světem 

Webové stránky: https://www.zivot90.cz

 

Centrum Locika – nezisková organizace  pomáhající dětem ohroženým domácím násilím. Nabízí své služby terapeutů a  psychologů svým klientům zdarma a jako jediná pracuje

nejen se samotnými dětmi, ale i přímo s rodinou dítěte. Od září Locika nově zprovoznila poradenskou linku Dětství bez násilí https://www.detstvibeznasili.cz/, což je okamžitá anonymní pomoc pro děti, rodiče a poradenství pro učitele a odborníky. Více informací na http://centrumlocika.cz/.