Sociální služby

Nabídka dovozu obědů seniorům

Městská část nabízí zajištění dovozu jídla (obědů) seniorům trvale žijících v městské části Praha-Újezd. Cena denního menu je 100 Kč (polévka + hlavní jídlo). Dovoz jídla je určen pro všechny seniory, kteří o službu budou mít zájem.

V případě, že senior není ze zdravotních či sociálních důvodů schopen si zajistit jídlo sám, přispěje mu městská část 30 Kč na jedno jídlo. V tomto případě je podmínkou trvalý pobyt v městské části Praha-Újezd a lékařské potvrzení či čestné prohlášení o zdravotním stavu. V případě zájmu či získání podrobných informací se obraťte na tel. č. 272 690 692, 739 202 883 (v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin) nebo na e-mail: info@praha-ujezd.cz.

 

Senior taxi – POZOR služba k 19. 4. 2024 dočasně ukončena!

Služba je určena seniorům ve věku 75+ a lidem se sníženou schopností orientace a pohybu (s průkazem ZTP a ZTP/P) z území správního obvodu Praha 11, což jsou i občané trvale žijící na území Městské části Praha-Újezd. Služba slouží především k tomu, aby seniorům a handicapovaným usnadnila život. Službu si tak mohou objednat jak pro dopravu k lékaři, tak k vyzvednutí léků a dalších zdravotnických potřeb v lékárnách či vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech nebo poště.

Více informací zde

 

Linka návratu je spolehlivý průvodce po propuštění z nemocnice

Linka návratu pomáhá lidem po těžkých úrazech a vážných onemocněních s uspořádáním pomoci a podpory po jejich propuštění z nemocnice. Sociální pracovníci poskytují bezplatné konzultace na čísle 770 170 651 každý všední den od 9:00 do 14:00 hodin nebo prostřednictvím formuláře, který je přístupný přes webové stránky nemocnice mnnp.cz.

Po týdnech či měsících hospitalizace potřebuje téměř každý člověk větší či menší míru podpory, aby se mohl opět vrátit do běžného života. Lidé často netuší, na koho se mohou obrátit a kde zažádat o asistenční služby nebo kompenzační pomůcky, na jakou pomoc mají nárok. Sociální pracovnice na Lince návratu poskytují základní sociální poradenství pro období po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení zejména obyvatelům hlavního města v oblastech dostupné pomoci, např. jak požádat o pečovatelskou službu, osobní asistenci, přepravu seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním anebo kde vyřídit příspěvek na péči či invalidní důchod. Zároveň zde lze získat informace o pobytových a terénních sociálních službách, případně mohou být nasměrováni na specializovaná pracoviště, jakými jsou například dluhové poradny nebo půjčovny kompenzačních pomůcek.

Sociální pracovníci Linky návratu spolupracují s návaznými sociálními službami, městskými částmi, pobočkami Úřadu práce. Hlavním cílem je napojit pacienty na organizace a instituce, které jim pomohou nastavit veškeré procesy a systém pomoci tak, aby se každý mohl bezpečně vrátit zpět do svého přirozeného prostředí.

Leták Linka návratu

 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb,

ve kterém naleznete různé druhy sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které jsou poskytovány ve formě terénní, pobytové či ambulantní. Katalog obsahuje kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na něž se lze v případě potřeby obrátit. Katalog je k dispozici na níže uvedeném odkazu MČ Praha 11.

Katalog.

 

VČELKA senior care o.p.s.

– registrovaný poskytovatel terénních sociálních služeb

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Kontaktní údaje:
e-mail: praha@senior-care.cz
webové stránky: https://www.senior-care.cz/
tel. 601 152 738 – Bc. Michaela Šmejkalová, DiS. – vedoucí střediska Paha

 

ŽIVOT 90 

– organizace  zaměřující svou činnost na seniory

Lidé v Životě 90 pomáhají již 30 let seniorům žít co nejdéle plnohodnotný život v prostředí domova. Své služby poskytují 24 hodin denně, 365 dní v roce.

  • v centru Prahy provozují komunitní centrum pro seniory a jejich blízké, které nabízí více než 70 jazykových a aktivizačních kurzů
  • provozují jedinou nonstop bezplatnou linku důvěry pro seniory – Senior telefon
  • nabízejí pobytovou službu pro seniory, která odlehčuje až na tři měsíce rodinám v péči o jejich blízké
  • instalují systém tísňového tlačítka – nepřetržitě 24 hodin běžící „hlídač“ duševního klidu jak seniorů, tak osob, kterým na nich záleží. Kdykoliv senior stiskne náramek s tlačítkem, okamžitě se propojí s nonstop dispečinkem, který jim zprostředkuje adekvátní 
  • provozují jedinou profesionální divadelní scénu v Praze určenou seniorům – Divadlo U Valšů
  • poskytují pečovatelskou službu – důsledně vybírané pečovatelky a pečovatelé se stávají partnery klientů při jejich běžných, každodenních činnostech a zároveň jsou jejich důležitým spojením s okolním světem 

Webové stránky: https://www.zivot90.cz

 

Centrum Locika

nezisková organizace  pomáhající dětem ohroženým domácím násilím. Nabízí své služby terapeutů a  psychologů svým klientům zdarma a jako jediná pracuje

nejen se samotnými dětmi, ale i přímo s rodinou dítěte. Od září Locika nově zprovoznila poradenskou linku Dětství bez násilí https://www.detstvibeznasili.cz/, což je okamžitá anonymní pomoc pro děti, rodiče a poradenství pro učitele a odborníky. Více informací na http://centrumlocika.cz/.