Rozhodnutí starosty

Rozhodnutí č. 22-2024 - Rozpočtové opatření V-2024
Rozhodnutí č. 21-2024 - Rozpočtové opatření IV-2024
Rozhodnutí č. 20-2024 - Rozpočtové opatření III-2024
Rozhodnutí č. 19-2024 - Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 1PT-2024 MŠ Formanská
Rozhodnutí č. 18-2024 - Finanční dar pro členy OVK
Rozhodnutí č. 17-2024 - Rozdělení  hospodářského výsledku ZŠ Formanská za rok 2023
Rozhodnutí č. 16-2024 - Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Formanská za rok 2023
Rozhodnutí č. 15-2024 - Finanční dar pro ZŠ Ke Kateřinkám
Rozhodnutí č. 14-2024 - Rozpočtové opatření II-2024
Rozhodnutí č. 13-2024 - Jmenování člena komise školské, sociální a kulturní
Rozhodnutí č. 12-2024 - Rozpočtové opatření I-2024
Rozhodnutí č. 11-2024 - Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve škole a předškolní vzdělávání
Rozhodnutí č. 10-2024 - Odvolání předsedkyně komise školské, sociální a kulturní
Rozhodnutí č. 9-2024 - Schválení odpisu pohledávky MŠ Formanská
Rozhodnutí č. 8-2024 - Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 1-2024 ZŠ Formanská
Rozhodnutí č. 7-2024 - Schválení odpisového plánu MŠ Formanská
Rozhodnutí č. 6-2024 - Schválení žádostí o poskytnutí dotací z investiční rezervy
Rozhodnutí č. 5-2024 - Schválení rozpočtu Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská
Rozhodnutí č. 4-2024 - Plán kontrolních činností
Rozhodnutí č. 3-2024 -Odvolání ředitele ZŠ Formanská
Rozhodnutí č. 2-2024 - Odpisový plán ZŠ Formanská
Rozhodnutí č. 1-2024 - Jmenování ředitelky ZŠ Formanská