Dotace

Program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA

Městská část vyhlásila program v oblasti podpory aktivit neziskových a nestátních sdružení a spolků působících nebo založených v městské části Praha-Újezd. Program je určen k přispění rozvoje společenského života v městské části a je zaměřen na podporu pořádání kulturních a sportovních akcí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m. Prahy. Celková výše programové dotace činí 200 000 Kč. Lze ji čerpat na úhradu nákladů souvisejících s účelem programové dotace a s účinností v období od 1. července 2021 do 31. prosince 2021. Žádost lze podat ve lhůtě od 19. dubna 2021 do 17. června 2021 do 12.00 hodin na Úřadu městské části Praha 4 – Újezd u Průhonic, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4.

Program pro poskytnutí účelových neinvestičních prostředků na 2. pololetí 2021

Žádost o dotaci - 2. pololetí 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální dotace

 

 

Kotlíkové dotace

 

Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020

Rada hlavního města Prahy schválila dne 25. 11. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020. Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 30. 12. 2019 do 15. 1. 2020.

Více informací o grantu.