Dotace

  • Program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA

V současné době není program vyhlášen.  

 

  • Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

 

  • Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022

Rada hlavního města Prahy schválila dne 1. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022. Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022.

Více informací o grantu.