Dotace

  • Program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA

Program pro poskytnutí účelových neinvestičních prostředků z VHA pro období 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 pro sportovní a kulturní akce
Příloha č. 1 - vzor žádosti o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - vzor veřejnoprávní smlouvy

 

  • Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

 

  • Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022

Rada hlavního města Prahy schválila dne 1. 11. 2021 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022. Žádosti o grant budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022.

Více informací o grantu.