Technické služby Újezd

Technické služby Újezd, s. r. o.

IČO: 08036071

Nad Statkem 580, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

 

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 19. prosince 2018 záměr založení obchodní společnosti Technické služby Újezd, s. r. o. Nově založená organizace nahradila dosavadní část úřadu městské části, kterou tvořili pracovníci úřadu zařazení na úseku údržby majetku a zeleně s tím, že obchodní společnost bude nadále zabezpečovat čistotu městské části, správu a údržbu majetku a další činnosti pro městskou část, a to na základě uzavřené smlouvy mezi ní a městskou částí. Nově založená společnost bude moci dále nabízet místním obyvatelům některé služby jako např. sečení trávy, štěpkování dřevní hmoty, jarní a zimní úklid, kácení dřevin, odvoz a dovoz materiálů apod. 

 Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 23. ledna 2019 zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným Technické služby Újezd, s. r. o., všeobecnou smlouvu o spolupráci, smlouvu o dílo o údržbě komunikací a chodníků a smlouvu o dílo o údržbě zeleně.

 

Společnost Technické služby Újezd, s. r. o., nabízí sečení a odvoz trávy, kdy cenu za službu řeší individuálně podle velikosti a terénu sečených ploch. Dále odvoz a dovoz stavebního materiálu do hmotnosti 1,5 tuny. U vzdáleností do 10 km účtuje paušální částku 500 Kč a nad vzdálenost 10 km účtuje 29 Kč/km bez DPH. Ruční nakládka a vykládka dohodou. Cena obsahuje přistavení a naložení kontejneru. Další práce dle dohody.

 

Kontaktní údaje:

Jiří Vlach, tel. 724 030 402, e-mail: ts.praha.ujezd@seznam.cz