Zpravodaje

Městská část Praha-Újezd je vydavatelem Zpravodaje městské části Praha-Újezd a přispívá do Klíče – zpravodaje městské části Praha 11.

Členové redakční rady: Pavla Pitrmanová, DiS., Hana Petrová, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk a Ing. Markéta Novotná.

Kontakt na redakční radu: info@praha-ujezd.cz

 

Zpravodaj městské části Praha – Újezd

Vydávání Zpravodaje městské části Praha-Újezd schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 11. 10. 2005 a poprvé byl vydán a distribuován do schránek v prosinci 2005. Toto periodikum si klade za cíl informovat občany obce o nejnovějším dění a zajímavostech, které se v městské části v daném období udály. Obsáhleji informuje o společenském a spolkovém životě, o historii, tradicích a rozvoji městské části, o příspěvkových organizacích atd. Snažíme se věnovat více pozornosti a místa kulturním a sportovním akcím a dále plánovaným a ukončeným investičním akcím. Zpravodaj vychází zpravidla 3x ročně. Tištěná forma zpravodaje je doručena do přístupných schránek, dále je k dispozici na úřadu městské části. Na této stránce si můžete jednotlivá vydání prohlédnout také v elektronické podobě.

Ceník inzerce ve zpravodaji.

Přehled vyšlých zpravodajů městské části.

 

Městská část ve zpravodaji Prahy 11 Klíč

Klíč vydává Městská část Praha 11 od roku 1993, první rok vyšla čtyři čísla, od druhého ročníku vychází Klíč jedenáctkrát ročně, číslo 7-8 jako prázdninové dvojčíslo.

Od roku 2002 si naše městská část hradí jednu tiskovou stranu, aby na ní mohla občany Újezdu a Kateřinek informovat o dění v městské části.

Od měsíce října 2007 přechází nově Klíč z měsíčníku na čtrnáctideník. Od tohoto data podáváme informace v Klíči vždy jen jednou za měsíc.

V březnu 2011 se Klíč vrátil ke své původní podobě a vychází opět jako měsíčník. Městská část tak informuje občany Újezdu a Kateřinek v každém čísle.

Klíč je k dispozici na úřadu městské části, do přístupných schránek ho distribuujeme sami.

Přehled vyšlých zpravodajů Klíč.

Od září 2021 městská část zrušila svou stránku ve zpravodaji městské části Praha 11 Klíč. Distribuce měsíčníku Klíč do schránek  obyvatel naší městské části bude zachována.