Kroniky

Městská část získala v roce 2007 dvě kroniky popisující historii a život v Újezdu.

Pamětní kniha obce Újezda u Průhonic, založena r. 1922, popisuje život v obci od roku 1850 do roku 1926. Autorem byl Antonín Kocourek, první kronikář zdejší obce, na kterého navázal Josef Bíbrdlík.

 

Další je rodinná kronika pana Josefa Smolíka, která se věnuje letem 1890 až 1937. Kronika je rozdělena do několika částí: Vzpomínky z dětství, Vzpomínka na dobu mého učení, Ze vzpomínek mojí rodné obce, Vzpomínky mého blízkého okolí Průhonic, Jak jsem se vžil do politického života, Vzpomínky mého vojenského života a Vzpomínky mého hasičského života.

V březnu roku 2007 nám tuto rodinnou kroniku v kopii věnovala vnučka pana Smolíka, paní Hana Kovandová.  Kroniku do digitální podoby přepsal pan Zdeněk Mračno.

 

V roce 2010 začala místostarostka městské části paní Julie Mikolášová zaznamenávat vzpomínky zdejší rodačky paní Františky Aronové a její dcery Jaroslavy Černé. Jejich vyprávění sahá od roku 1921 do roku 1971. Vzpomínky se váží k životu v této vesnici blízko Prahy nebo v jejím okolí a k místům, která pro zdejší obyvatele měla nějaký význam (pracovní, kulturní, společenský). Nejedná se o zásadní historické informace, ale o vzpomínky na obyčejný život, jak ho vidělo dítě, později dospívající a dospělá žena v místě, které se z vesnice během doby změnilo na část Prahy.

 

Pamětní kniha obce Újezda u Průhonic

Rodinná kronika pana Josefa Smolíka