Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové kontrolního výboru od 19. 10. 2022:

  • Ing. Zdeněk Hromádka – předseda, e-mail: zdenek.hromadka@praha-ujezd.cz
  • Ing. Miloš Jodas
  • Alexandr Kanócz
  • Věra Vondrášková
  • Tereza Vlachová
  • Ing. Markéta Novotná – tajemnice

Jednací řád kontrolního výboru.