Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové kontrolního výboru od 20. 2. 2019

  • Ing. Zdeněk Hromádka – předseda
  • Dana Zdeňková – členka
  • Tereza Vlachová
  • Jakub Kříž
  • Alexandr Kanócz
  • Ing. Markéta Novotná – tajemnice

Jednací řád kontrolního výboru.