Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové finančního výboru od 19. 10. 2022

  • Mgr. Helena Patáková – předsedkyně, e-mail: helena.patakova@praha-ujezd.cz
  • Jan Bednář
  • Pavla Kohoutová
  • Jiří Kvíčala
  • Michal Tuček
  • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Jednací řád finančního výboru.