Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

Členové finančního výboru od 22. 1. 2020

 • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
 • Mgr. Ilona Šimková
 • Šárka Křížová
 • Hedvika Kofránková
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

 

Členové finančního výboru od 20. 2. 2019

 • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
 • Mgr. Ilona Šimková
 • Šárka Křížová
 • Ing. Milan Mračno
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Jednací řád finančního výboru.