Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha- Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha-Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ a plní další úkoly, jimiž je pověří zastupitelstvo městské části.

 

Členové finančního výboru od 22. 5. 2024

 • Mgr. Ilona Šimková – předsedkyně, e-mail: ilona.simkova@praha-ujezd.cz
 • Gabriela Baráková
 • Šárka Tichá
 • Jiří Kvíčala
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Členové finančního výboru od 22. 2. 2024

 • Mgr. Ilona Šimková – předsedkyně, e-mail: ilona.simkova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Šárka Tichá
 • Jiří Kvíčala
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Členové finančního výboru od 9. 11. 2022

 • Mgr. Helena Patáková – předsedkyně, e-mail: helena.patakova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Šárka Tichá
 • Jiří Kvíčala
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Členové finančního výboru od 19. 10. 2022

 • Mgr. Helena Patáková – předsedkyně, e-mail: helena.patakova@praha-ujezd.cz
 • Jan Bednář
 • Pavla Kohoutová
 • Jiří Kvíčala
 • Michal Tuček
 • Pavla Pitrmanová, DiS. – tajemnice

Jednací řád finančního výboru.

Zápisy z finančního výboru