Formuláře

Místní poplatek ze psů

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc
Odhláška z místního poplatku ze psů - pdf
Odhláška z místního poplatku ze psů - doc
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc

Registrační karta chovatele psa - MHMP

 

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les