Formuláře

Místní poplatek ze psů

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Ohlášení k místnímu polatku ze psů - doc
Odhláška z místního poplatku ze psů - pdf
Odhláška z místního poplatku ze psů - doc
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc
Souhlas zákonného zástupce pro nezletilého držitele psa - pdf
Souhlas zákonného zástupce pro nezletilého držitele psa - doc

 

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - pdf – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu - doc – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu

Hlášení k místnímu poplatku z pobytu - pdf – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu - doc – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les