Volná místa

Pokud nejsou k dispozici žádná volná pracovní místa, odkaz je prázdný. 

 

Pracovní místa – ÚMČ Praha-Újezd

Městská část hledá zájemce o pozici kronikáře/kronikářky

Oslovujeme občany nejen naší městské části, kteří mají k Újezdu vztah a rádi by se podíleli na zapisování informací o životě v městské části do kroniky městské části Praha-Újezd.

Kronikář musí být bezúhonným občanem, měl by mít základní znalosti práce s PC, neboť kronika  je zpracovávána v elektronické podobě. Zájemce by měl mít dobrou znalost češtiny a pravopisu, mít znalost místních poměrů a všeobecný přehled a samozřejmě by se měl zajímat o veškeré dění v naší městské části i okolí. Práce kronikáře je spojená s finanční odměnou formou dohody o provedení práce.

Písemné nabídky obsahující stručný životopis prosím zasílejte na adresu: Městská část Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4,  a to do konce března 2023.

 

 

Pracovní místa – ostatní

 

 

 

Pracovní místa v příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola)

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky, Základní škola Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic