Volná místa

Pracovní místa a výběrová řízení na Úřadu městské části Praha-Újezd a další nabídky pracovních míst na jiných úřadech a příspěvkových organizacích

Pokud nejsou k dispozici žádná volná pracovní místa, odkaz je prázdný. 

 

Pracovní místa – ÚMČ Praha-Újezd

Přihláška do VŘ podle zákona o úřednících

 

Čestné prohlášení - pracovní poměr úředníka

 

Pracovní místa – ostatní

 

 

 

 

 

Pracovní místa v příspěvkových organizacích (mateřská a základní škola)