Jak si vyřídit

Na tomto odkazu  naleznete prvky životních situací. Jedná se o strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře).
Systém umožňuje zobrazit všechny životní situace, které byly konkrétním subjektem zveřejněny.

Další informace o postupech a náležitostech při řešení životních situací, které můžete vyřídit na Úřadu městské části Praha-Újezd, naleznete níže.

Hlášení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ověřování kopií a podpisů

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Vydání rybářského lístku

 

Agendy, které nespadají do působnosti městské části Praha-Újezd:

Vydání řidičského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání cestovního dokladu

 

Agendy CzechPOINT:

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z insolvenčního rejstříku

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Výpis z Veřejných rejstříků

Výpis z Živnostenského rejstříku

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

 

Agendy základních registrů

 

Agendy datových schránek

 

Konverze dokumentů 

 

Zprostředkovaná identifikace osoby