Kontaktní místa pro podporu bydlení

Kontaktní místo pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí

Kontaktní místo pro bydlení je určené všem obyvatelům hlavního města Prahy, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze.

Výhodou kontaktního místa pro bydlení je, že se občan dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se tak zorientuje v jinak v mnohdy nepřehledném systému podpor.

Cílem kontaktního místa je nabídnout občanům bezplatné poradenství v oblasti bydlení a pomoci jim také při řešení souvisejících problémů.

Kontaktní informace:

Kontaktní místo pro bydlení – Jungmannova 35/29, Praha 1, Škodův palác, přepážky č. 59 a 60

Návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hodin

Konzultace mimo úřední hodiny je možná jen po předchozím objednání telefonicky nebo e-mailem.

Ester Miffková, 778 111 969, ester.miffkova@praha.eu – metodik navigátorů KMB

Karolína Tůmová, 778 445 354, karolina.tumova@praha.eu – navigátorka KMB

Markéta Dlouhá, 770 197 715, marketa.dlouha@praha.eu – navigátorka KMB

Nikola Pompová, 770 144 088, nikola.pompova@praha.eu – navigátorka KMB

Na kontaktní místo pro bydlení se může obrátit kdokoliv, kdo

  • chce podat žádost o byt HMP
  • bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení
  • řeší obtíže v rodinných nebo sousedských vztazích nebo ve vztazích s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu
  • je ve výpovědi z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a může se mu hodit právní konzultace
  • má dluhy a potřebuje konzultaci v dluhové poradně
  • nemá dostatečný příjem a chce vědět, zda může mít nárok na některou sociální dávku
  • dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by právní konzultaci
  • má zdravotní či sociální problémy a potřebuje zajistit adekvátní službu
  • má jakýkoliv jiný problém související s bydlením

Další informace naleznete na webových stránkách hl. m. Prahy