Investiční akce – rok 2007

Dokončení rekonstrukce náměstí v Újezdě, části ulice Ke Mlýnu, pomník – duben 2007  

Výstavba dětského hřiště v ulici Pastevců – červen 2007

Rekonstrukce ulice Ve Vilkách – září až listopad 2007

Rekonstrukce ulice Milíčovská – říjen až listopad 2007

Umístění laviček na ÚTUMu (Milíčovské kopce) – listopad 2007

Odvoz zeminy z pozemku pana Brabce – prosinec 2007