Výstavba protihlukové stěny v Kateřinkách

ÚNOR – ZÁŘÍ 2010

Výstavba protihlukové stěny nad vysokotlakým vedením plynu v Kateřinkách