Oprava povrchů čtyř propojovacích chodníků vedoucích z sídliště Kateřinky směrem na Jižní Město