Výměna kabeláže rozvodů el. energie firmy PRE, a.s., a kabeláže veřejného osvětlení včetně výměny stožárů v sídlišti Kateřinky