Úprava stanoviště separovaného odpadu v ulici Josefa Bíbrdlíka