Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Pojmenování (název) životní situace

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby.

 

Základní informace k životní situaci

V souvislosti s přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, vznikla na Ministerstvu spravedlnosti evidence Rejstříku trestů právnické osoby.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby se neověřuje totožnost osoby, která žádost podává,  žadatel sdělí identifikační číslo právnické osoby.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro výpis z RT právnické osoby nejsou potřeba žádné doklady. Je potřeba znát identifikační číslo právnické osoby.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč za první stranu a za každou následující  50 Kč. ­­Poplatek se platí na místě v hotovosti. Na úřadu není možné platit kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výpis je vydán na počkání. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní, 140 66, Praha 4.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

 

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz