Výpis z insolvenčního rejstříku

Pojmenování (název) životní situace:

Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Základní informace k životní situaci:

Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdokoliv, kdo má zájem o výpis. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. Výstupem je vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou parametrů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby).

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel se osobně dostaví na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné doklady.  

 

Jaké jsou potřebné formuláře a  kde jsou k dispozici:

Žádné formuláře k výpisu z Insolvenčního rejstříku nejsou potřeba.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky jsou stanoveny podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč. Poplatek se platí na místě v hotovosti přímo na kontaktním místě Czech Pointu. Není možné platit kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku nejsou stanoveny. Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z insolvenčního rejstříku vydán bezodkladně.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.czechpoint.cz