Výpis z veřejného rejstříku

Pojmenování (název) životní situace
Výpis z veřejného rejstříku

 

Základní informace k životní situaci

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob se rozumí:

  • spolkový rejstřík
  • nadační rejstřík
  • rejstřík ústavů
  • rejstřík společenství vlastníků jednotek
  • obchodní rejstřík
  • rejstřík obecně prospěšných společností

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat
Úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O výpis z Veřejných rejstříků (viz zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) může požádat anonymní žadatel.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla osoby (IČO) zapsané v jednom z veřejných rejstříků.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou potřeba.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou stanoveny.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž  výše je  stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč. ­Poplatek se platí na místě v hotovosti. Na úřadu není možné platit kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výpis je vydán na počkání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz