Výpis z živnostenského rejstříku

Pojmenování (název) životní situace

Výpis z živnostenského rejstříku

 

Základní informace k životní situaci

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – veřejná část.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČO) organizace.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou potřeba. Je nutné znát identifikační číslo organizace.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou stanoveny.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč. ­Poplatek se platí na místě v hotovosti. Na úřadu není možné platit kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výpis je vydán na počkání.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz