Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 33 Z 3550/33, Z 3559/33, Z 3839/33, Z 3844/33, Z 3847/33, Z 3862/33, Z 3863/33, Z 3871/33, Z 3872/33, Z 3873/33 a Z 3898/33 ÚP SÚ hl. m. Prahy.