Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy (MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha -Kunratice, MČ Praha -Libuš; trasa metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice, změna časového horizontu, upřesnění stanic a funkčního využití, včetně vyhlášení VPS)