Den bez aut 2021

V sobotu 18. září 2021 městská část se městská část Praha-Újezd připojila k mezinárodní akci „Evropský týden mobility“, která podporuje omezování městského automobilismu. Cílem této celoevropské akce je nejen propagace bezpečné a ekologicky čisté dopravy ve městě, jako je pěší, cyklistická nebo veřejná doprava, ale i snaha o dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst, kdy prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě.

Městská část připravila pro děti i dospělé celodenní program, a to nejen vzdělávací, ale i kulturní a sportovní. Podél ulice Formanské, která byla pro automobily uzavřena, byly pro přítomné připraveny čtyři stanoviště, na kterých si návštěvníci všech věkových kategorií mohli zahrát fotbalgolf, zatančit zumbu, poslechnout si hudební vystoupení kapel i sólistů různých žánrů, podívat se na loutkovou pohádku, nechat si namalovat obrázek na obličej, vyzkoušet si elektrokola nebo si zkusit svou šikovnost na lezecké stěně. Vodní záchranáři, kromě ukázek první pomoci, potěšili zejména děti projížďkou v motorovém člunu po Návesním rybníku. Na újezdském náměstí byly připraveny soutěže podporující znalosti a dovednosti v oblasti silničního provozu, například simulátor přetočení vozidla na střechu, brýle simulující opilost, Road Show Bus s trenažéry (cyklistický, motocyklový, automobilový) nebo Xbox a počítač s interaktivními besip hrami. Do celé akce se zapojila i základní a mateřská škola Formanská a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd.

Děkujeme moc všem účinkujícím a organizátorům a těšíme se na setkání s vámi i v příštím roce.