OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACI JOSEFA BÍBRDLÍKA

V rámci stavby „Výkop pro kabel v ulici Formanská a okolí – stavba 0268/21 FTTH PARK ÚJEZD_PU4_PU5“, investor CETIN, a. s., realizační firma TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., bude v období mezi 18. březnem a 24. dubnem omezen provoz na komunikaci Josefa Bíbrdlíka v úseku mezi komunikacemi Formanská a Nad Mlýnským rybníkem. Práce budou probíhat ve dvou etapách. 1.  ETAPA: od … Číst dál

Rubriky Nezařazené

Informační zpravodaj PID

Pražská integrovaná doprava vydala svůj informační zpravodaj, ve kterém se dočtete následující novinky: –       Z Prahy do Velkých Přílep rychleji vlakem a novou trasou linky 409 –       Návrat plného provozu pražské MHD od 17. 2. 2024 –       Trvalé změny PID od 3. 3. 2024 –       Vyhledávání spojení nové generace nově v aplikaci PID Lítačka –       … Číst dál

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 1. 2. 2024: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2024 návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2029 návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha-Újezd na rok 2024 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola … Číst dál

LIKVIDACE ODPADU v 1. pololetí 2024

Informujeme o termínech svozu velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a bioodpadu v 1. pololetí 2024. Zároveň stále probíhá svoz elektrozařízení na území městské části, svoz je pravidelně každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 18:30 hodin – v sudém měsíci v Kateřinkách na křižovatce ulic U Pramene a Proutěná, v lichém měsíci v Újezdu na … Číst dál

Rubriky Nezařazené

MASOPUSTNÍ PRŮVOD A ZÁBAVA

V sobotu 17. února 2024 od 10 hodin proběhne tradiční masopustní průvod, který bude vycházet z ulice Studánková a ulicí Formanská postupně dojde až do areálu SK Újezd v ulici Nad Statkem. V restauraci Club SK Újezd bude od 17 hodin navazovat masopustní zábava. Všichni jste srdečně zváni jak do průvodu, tak na zábavu. 

Rubriky Nezařazené

Návrh koncepce řízení a rozvoje školy

V souvislosti s dotazy týkající se výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Formanská  zveřejňujeme návrh koncepce řízení a rozvoje  školy na období 6 let dvou uchazečů, které konkursní komise navrhla jako vhodné kandidáty na místo ředitele/ředitelky školy s tím, že se unesla na tomto pořadí uchazečů: 1. Mgr. Helena Patáková – 2. Mgr. Tomáš … Číst dál

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ A OHNIVÁ SHOW

Městská část zve všechny v pondělí 1. ledna 2024 na novoroční program do prostranství hasičské zbrojnice. Od 17.00 hodin vystoupí s programem děti z Dětského domova Kašperské Hory a děti z Mateřské školy Formanská a od 18.00 hodin bude ohňostroj a ohnivá show. 

Rubriky Nezařazené

PF 2024

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů vám přejí členové zastupitelstva a zaměstnanci úřadu městské části

Rubriky Nezařazené

INFORMACE KE KONKURSNÍMU ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY FORMANSKÁ

Vážení rodiče dětí ze základní školy, Vážení členové pedagogického sboru základní školy, Vážení spoluobčané, s ohledem na velké množství dotazů a množících se dezinformací týkajících se konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská bychom rádi uvedli kolující informace na pravou míru. Starosta městské části vyhlásil konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská, příspěvková organizace, … Číst dál

Rubriky Nezařazené

Spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích – nová vyhláška hl. m. Prahy

Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího … Číst dál