Kontejnery na bioodpad – sobota 23. dubna od 13.00 do 16.00 hodin

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 23. dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Velkoobjemové kontejnery na bioodpad s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze … Číst dál

Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 8. dubna od 16.00 hodin

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou  přistaveny: Pátek 8. dubna 2022 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene Ke Smrčině – naproti č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří … Číst dál

Jarní úklid komunikací

Upozorňujeme občany, že v dubnu proběhne v ulicích U Louky, Remízková a Pastevců jarní úklid komunikací: – 6. dubna ulice Remízková, U Louky a část ulice Pastevců (od ulice Remízková směrem doleva) – 13. dubna zbytek ulice Pastevců včetně parkoviště za bytovými domy (od ulice Remízková směrem doprava )  O úklidu komunikací v dané lokalitě … Číst dál

Upozornění pro občany

Vážení spoluobčané, obdrželi jsme sdělení, že v Újezdu, zejména v okolí ulic Nad Mlýnským rybníkem, Ke Splavu, Meandrová a Práškovská, se  pohybují neznámé podezřelé osoby, které prochází opakovaně ulicemi a nahlížejí do zahrad rodinných domů. Žádáme o obezřetnost a důkladné zabezpečení vašich nemovitostí. V případě zjištění, že se ve vašem okolí takové osoby pohybují, volejte … Číst dál

Informace pro občany Ukrajiny-Інформація для громадян України

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině: Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb   UA – Інформація для громадян України в Чехії у зв’язку з російською агресією в Україні: Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 … Číst dál

Pomoc Ukrajině

Informace pro občany Ukrajiny Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx     Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) Krajské asistenční centrum pomoci pro Prahu a Středočeský kraj se stěhuje z Ústřední budovy Městské knihovny v Praze do Kongresového centra Praha, ulice 5. května 65, Praha … Číst dál

Informace o opravě topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Jak jsme již dříve avizovali, před vlastní rekonstrukcí komunikací v kateřinském sídlišti  je potřeba důkladně zkontrolovat či opravit veškeré inženýrské sítě. Tím se předejde mnoha haváriím, opravám a rozkopávkám nových povrchů chodníků a silnic. Kanalizace a rozvody vody jsou v pořádku. V minulých letech došlo ke kompletní výměně kabeláže firmy PRE, a. s., kabeláže a stožárů veřejného … Číst dál

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 3. 2. 2022: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2027 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská do roku 2028 návrh rozpočtu … Číst dál