MAPA KRIMINALITY

Mapa kriminality je společný projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR. Jedná se o centrální, jednotnou a veřejnou publikaci dat protiprávních jednání, která jsou zanesena do mapového prostředí. Prostřednictvím webu lze získat informace o kriminalitě v kterémkoliv místě (obci) České republiky, a to bez nutnosti přihlášení. Tento nástroj pomáhá nejen obcím a jejich městským a obecním … Číst dál

Rubriky Nezařazené

MŠ FORMANSKÁ – zápis na školní rok 2023/2024

V úterý 2. května 2023 od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin proběhne zápis dětí do Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, pro školní rok 2023/2024.  Veškeré informace a seznam dokumentů potřebných k zápisu najdete na: https://www.msformanska.cz/pro-rodice/zapis/    

Rubriky Nezařazené

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2022

Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2022. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 24. 5. 2023. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce … Číst dál

RECITÁL MARKÉTY ZDEŇKOVÉ

Základní škola Formanská zve do svého atria na Recitál Markéty Zdeňkové v pátek 28. 4. 2023 od 19 hodin. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude věnován ZŠ Formanská.

Rubriky Nezařazené

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Májku budeme stavět v neděli 30. dubna od 16.00 hodin na újezdském náměstí a večer bude u hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem zapálena hranice s čarodějnicí. Pro děti bude připraven program a součástí akce bude i soutěž o nejhezčí čarodějnici.

Rubriky Nezařazené

JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

Upozorňujeme občany na plánovaný úklid komunikací v sídelní části Kateřinky: 26. dubna – komunikace Krajanská, Proutěná, U Pramene a Vodnická Prosíme o respektování a včasné přeparkování vozidel. Děkujeme.

Rubriky Nezařazené

Kontejnery na bioodpad

V sobotu 22. dubna 2023 budou v době od 13.00 do 16.00 hodin přistaveny kontejnery na bioodpad na tato místa:– Formanská u Návesního rybníku– ulice Na Vojtěšce– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

Rubriky Nezařazené

Velkoobjemové kontejnery

V pátek 14. dubna 2023 budou v době od 16.00 do 20.00 hodin přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností na tato místa:– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296– ulice Formanská u Návesního rybníku– ulice Na Vojtěšce    

Rubriky Nezařazené

Soutěž Adapterra Awards 2023

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Inspirativní (realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro pátý ročník soutěže ve speciální kategorii „Hlavní město Praha“, popřípadě i v ostatních (celostátních) kategoriích, tj. volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov, mohou být do soutěže přihlášena do 31. března 2023 prostřednictvím … Číst dál

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 6. 2. 2023: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2023 návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2028 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové … Číst dál