Podchod pod dálnicí D1 z Újezdu do Šeberova

Podchod pod dálnicí D1 byl uzavřen z důvodu výstavby protihlukové stěny na koruně zemního ochranného valu. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic. Dodavatel stavby protihlukové stěny ji s dvouměsíčním zpožděním dokončil před Vánoci.  Jeho povinností je dále uvést do původního stavu pozemky mezi dálnicí D1 a protihlukovým valem, na kterých se nachází provizorní štěrkové … Číst dál

Změny v provozu linek č. 122 a č. 363

Vážení spoluobčané, od 3. ledna 2022 dochází k několika změnám v provozu Pražské integrované dopravy, které se týkají mimo jiné i naší městské části, a to autobusových linek č. 122 a 363. V této souvislosti dochází k úpravě režimu parkování v náměstí v Újezdu, . Z důvodu konečné zastávky linky č. 122 bude parkování povoleno … Číst dál

Úřední hodiny od 22. 12. do 31. 12. 2021

ÚŘEDNÍ HODINY OD 22. 12. 2021 – 31. 12. 2021 Středa     22. 12.                   8.00–12.00  13.00–17.00 Čtvrtek   23. 12.                  pouze podatelna   8.00–14.00    Pondělí   27. 12.                  8.00–12.00  13.00–17.00 Úterý      28. 12.                  pouze podatelna   8.00–15.00  Středa     29. 12.                  8.00–12.00   13.00–17.00 Čtvrtek  30. 12.                   pouze podatelna  8.00–14.00 Pátek      31. 12.                   zavřeno    Vážení spoluobčané, zaměstnanci úřadu městské části vám … Číst dál

Vyhlášení veřejné soutěže na pronájem nebytového prostoru

Městská část Praha-Újezd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců. Datum zahájení provozu se předpokládá nejpozději od 1. 1. 2023. V příloze je k dispozici výzva k podání nabídky včetně jejích příloh – krycí list nabídky, smlouva o budoucí … Číst dál

PF 2022

Vážení spoluobčané, členové zastupitelstva a zaměstnanci městské části vám přejí krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Svozové firmy na území hlavního města Prahy informují o možnostech odkládání vánočních stromků: V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční … Číst dál

Vánoční a novoroční svoz odpadu – informace svozových firem

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a. s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní … Číst dál

Návod pro seniory, jak jednat při skončení dodavatele elektřiny nebo plynu

Vážení spoluobčané, zveřejňujeme informace k současnému stavu končících dodavatelů elektrické energie. Energetický regulační úřad vytvořil stručný, , na kterém mohou senioři nalézt základní informace o tom, co dělat při skončení dodavatele elektřiny nebo plynu. Další informace naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy.