Pomoc Ukrajině

Informace pro občany Ukrajiny Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx     Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) Krajské asistenční centrum pomoci pro Prahu a Středočeský kraj se stěhuje z Ústřední budovy Městské knihovny v Praze do Kongresového centra Praha, ulice 5. května 65, Praha … Číst dál

Informace o opravě topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Jak jsme již dříve avizovali, před vlastní rekonstrukcí komunikací v kateřinském sídlišti  je potřeba důkladně zkontrolovat či opravit veškeré inženýrské sítě. Tím se předejde mnoha haváriím, opravám a rozkopávkám nových povrchů chodníků a silnic. Kanalizace a rozvody vody jsou v pořádku. V minulých letech došlo ke kompletní výměně kabeláže firmy PRE, a. s., kabeláže a stožárů veřejného … Číst dál

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 3. 2. 2022: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2027 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská do roku 2028 návrh rozpočtu … Číst dál

Podchod pod dálnicí D1 z Újezdu do Šeberova

Podchod pod dálnicí D1 byl uzavřen z důvodu výstavby protihlukové stěny na koruně zemního ochranného valu. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic. Dodavatel stavby protihlukové stěny ji s dvouměsíčním zpožděním dokončil před Vánoci.  Jeho povinností je dále uvést do původního stavu pozemky mezi dálnicí D1 a protihlukovým valem, na kterých se nachází provizorní štěrkové … Číst dál

Změny v provozu linek č. 122 a č. 363

Vážení spoluobčané, od 3. ledna 2022 dochází k několika změnám v provozu Pražské integrované dopravy, které se týkají mimo jiné i naší městské části, a to autobusových linek č. 122 a 363. V této souvislosti dochází k úpravě režimu parkování v náměstí v Újezdu, . Z důvodu konečné zastávky linky č. 122 bude parkování povoleno … Číst dál

Úřední hodiny od 22. 12. do 31. 12. 2021

ÚŘEDNÍ HODINY OD 22. 12. 2021 – 31. 12. 2021 Středa     22. 12.                   8.00–12.00  13.00–17.00 Čtvrtek   23. 12.                  pouze podatelna   8.00–14.00    Pondělí   27. 12.                  8.00–12.00  13.00–17.00 Úterý      28. 12.                  pouze podatelna   8.00–15.00  Středa     29. 12.                  8.00–12.00   13.00–17.00 Čtvrtek  30. 12.                   pouze podatelna  8.00–14.00 Pátek      31. 12.                   zavřeno    Vážení spoluobčané, zaměstnanci úřadu městské části vám … Číst dál

Vyhlášení veřejné soutěže na pronájem nebytového prostoru

Městská část Praha-Újezd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců. Datum zahájení provozu se předpokládá nejpozději od 1. 1. 2023. V příloze je k dispozici výzva k podání nabídky včetně jejích příloh – krycí list nabídky, smlouva o budoucí … Číst dál

PF 2022

Vážení spoluobčané, členové zastupitelstva a zaměstnanci městské části vám přejí krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.