Den bez aut – 18. září 2021

V sobotu 18. září 2021 od 10.00 hodin proběhne na území městské části třetí ročník Dne bez aut. Městská část se potřetí připojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility a na jeden den omezí průjezd vozidel městskou částí. Od 8.00 do 18.00 hodin bude uzavřena ulice Formanská pro motorovou dopravu. Bude připraven celodenní program. V … Číst dál

Výlet seniorů do Bečova nad Teplou – 23. září 2021

Městská části pořádá pro seniory z naší městské části podzimní výlet na zámek Bečov nad Teplou, kde si budou moci kromě zámeckých interiérů prohlédnout i relikviář sv. Maura.  Odjezd z náměstí v Újezdu bude 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin. Cena zájezdu pro seniory nad 65 let je 210 Kč a pod … Číst dál

Sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů – 7. srpna

Svozové vozidlo bude přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v sobotu 7. srpna 2021 v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou … Číst dál

Rekonstrukce plynovodu v sídlišti Kateřinky

V době od 26. 8. bude probíhat další etapa výkopových pracích – úprava STL plynovodů, v rámci akce „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická, Proutěná a okolí“. Stavební práce budou probíhat od 26. 8. 2021 do 8. 10. 2021 a jsou rozděleny do několika etap, ve kterých bude docházet k částečné či úplné uzavírce jednotlivých ulic, … Číst dál

Proč byl uzavřen podchod pod dálnicí D1?

Dne 16. 7. 2021 byl průchod pod valem a dálnicí D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem uzavřen pevnou zábranou kvůli dlouho avizované stavbě protihlukové stěny na stávajícím valu. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, zakázku řádně vysoutěžila firma Samson Praha, s.r.o., s termínem prací od 1. 6. do 31. 10. 2021. Obyvatelé sídelní části Kateřinky … Číst dál

Stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky

Ve čtvrtek 1. července 2021 budou zahájeny stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky. V rámci stavebních prací dojde k částečné uzavírce části ulice Formanská, Vodnická, Krajanská, Na Křtině, Milíčovská a Pod Napětím a k úplné uzavírce ulice Vodnická a Krajanská (křižovatka), Na Křtině, Milíčovská, včetně křižovatky Na Křtině a Milíčovská. Je navržena … Číst dál

Zahájení výstavby protihlukové stěny v km 4,905 – 5,351

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí 15. června 2021 práce na výstavbě  protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 – 5,351, která ochrání zástavbu v Újezdě před nadlimitním hlukem z provozu na dálnici D1. Protihluková stěna celkové délky 446 metrů bude čtyři metry vysoká, bude začínat v místě mimoúrovňového křížení Formanské ulice … Číst dál

Uzavření podchodu pod dálnicí D1

Upozorňujeme, že z důvodu realizace stavby protihlukové stěny na zemním ochranném valu bude od pondělí 7. června 2021  uzavřen podchod pod dálnicí D1 mezi městskými částmi Praha-Újezd a Praha-Šeberov. Dokončení stavby se předpokládá do 31. října 2021.

Kontejnery na velkoobjemový odpad – 11. června od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností budou přistaveny v pátek  11. června 2021 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, … Číst dál