Volby do EP – služba na úřadu městské části v neděli 28 . dubna 2024

Úřad městské části Praha-Újezd bude v neděli 28. dubna 2024 v době od 8:00 do 16:00 hodin zajišťovat službu pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit a kteří hodlají projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR.

Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou v MČ Praha-Újezd přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, chtějí volit do Evropského parlamentu, se musí osobně dostavit na Úřad MČ Praha-Újezd. Zde vyplní Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a prokáží se platným dokladem totožnosti.

Nejzazší lhůta pro podání výše uvedených žádostí pro volby do Evropského parlamentu je 40. den přede dnem voleb, tj. 28. dubna 2024 do 16.00 hodin. Tento den připadá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak končí tento den, a nikoli až následující pracovní den, tj. v pondělí.

Službu na Úřadu městské části Praha-Újezd bude zajišťovat Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu, tel: 737 213 255, e-mail: pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz