Spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích – nová vyhláška hl. m. Prahy

Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího … Číst dál

Průhonický park zve na své akce

Nebuďte smutní, že prázdniny končí! Září bude plné zábavy a akcí 2. září přijďte koštovat! Na jedinečné Vinné stezce naším parkem budete moci ochutnat přes 100 vzorků vín od 12 předních moravských, českých i zahraničních vinařství. 9. září si nenechte ujít 13. ročník oblíbeného Japonského dne a s ním spojenou výstavu ikebany, kreativní workshopy, pochutiny … Číst dál

Zákaz rozdělávání ohňů do odvolání

Vážení občané, na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou 7. července 2023 vydal Český hydrometeorologický ústav, platí nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání. Nařízení bylo aktivováno výstrahou č. 101/2023 (nízký stupeň nebezpečí) a dne 13.7. 2023 výstrahou č. 118/2023 se od soboty 15.7.2023 od 11:00 hodin zvyšuje … Číst dál

Ukázka ochočených handicapovaných netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů pořádá v úterý 6. června 2023 od 21.00 hodin večerní vycházku spojenou s ukázkou ochočených handicapovaných netopýrů. Více informací na https://lhmp.cz/2023/05/23/pozvanka-vychazky-za-netopyry-do-stromovky-a-milicovskeho-lesa/  

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2022

Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2022. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 24. 5. 2023. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce … Číst dál

Soutěž Adapterra Awards 2023

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Inspirativní (realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro pátý ročník soutěže ve speciální kategorii „Hlavní město Praha“, popřípadě i v ostatních (celostátních) kategoriích, tj. volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov, mohou být do soutěže přihlášena do 31. března 2023 prostřednictvím … Číst dál

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 6. 2. 2023: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2023 návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2028 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové … Číst dál