Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 7. října od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v pátek 7. října 2022 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK … Číst dál

Zahájení oprav cest kolem Milíčovských kopců

Vážení spoluobčané, dnes, v úterý 4. října 2022, začaly práce na opravě okružní cesty kolem Milíčovských kopců. Jako první se opravuje úsek cesty u květnaté louky, podél vedení velmi vysokého napětí. Tato část cesty bude uzavřena maximálně tři týdny. Během této doby dojde k očištění krajnic, opravě velkých trhlin, k nátěru penetrační vrstvy a k … Číst dál

Den bez aut – 17. září 2022

V sobotu 17. září 2022 od 10.00 hodin proběhne na území městské části čtvrtý ročník Dne bez aut. Městská část se opět připojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility a na jeden den omezí průjezd vozidel městskou částí. Od 8.00 do 18.00 hodin bude uzavřena ulice Formanská pro motorovou dopravu. Bude připraven celodenní program. V … Číst dál

Milostivé léto II – od 1. 9. do 30. 11. 2022

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů. Akce „Milostivé léto“ probíhá v době od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a vztahuje se na dluhy vymáhané v exekučních řízeních, která byla zahájena přede dnem 28. října 2021. Jaké podmínky musíte splňovat? • Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. 10. 2021. • … Číst dál

1. září nepojede linka č. 363

POZOR! Z důvodu plánované výluky v Průhonicích bude pouze dne 1. 9. 2022 odkloněna linka 363 přes Rozkoš a nebude jezdit přes Újezd. Obsluhu Újezdu bude zajišťovat posílená linka 122, , . Od 2.9.2022 budou linky 122 a 363 jezdit dle platného jízdního řádu.    

Sběr nebezpečných odpadů – 6. srpna

Svozové vozidlo bude v sobotu 6.srpna přistaveno: – v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) v době od 11.40 do 12.00 hodin – v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v době od 12.10 do 12.30 hodin Obsluze vozidla lze odevzdat následující druhy odpadů – rozpouštědla – kyseliny – … Číst dál

Zápach kouře

Vážení spoluobčané, v těchto chvílích můžete cítit zápach z kouře. Podle ČHMÚ se jedná o kouř pocházející z požáru v Českém Švýcarsku.

Kotlíkové dotace – Praha IV

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 20. 6. 2022 na svém území dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech – IV”, zkráceně nazývaný „Kotlíkové dotace Praha IV”. Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti. Zahájení příjmu žádostí: … Číst dál