Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2023

Oznamujeme, že je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2023. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 22. 5. 2024. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce ÚMČ Praha-Újezd, na webových stránkách městské části a k nahlédnutí v úředních dnech na úřadu městské části Praha-Újezd. Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu úřadu městské části do 21. 5. 2024 nebo na ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 22. 5. 2024, kde bude závěrečný účet schvalován.