Májová veselice 2020

Letošní ročník májové veselice se uskutečnil v sobotu 30. května za přísnějších podmínek, než jsme byli v minulosti zvyklí. Vstup do prostoru konání akce střežila bezpečnostní agentura a její pracovníci všem příchozím měřili tělesnou teplotu a dezinfikovali ruce. Návštěvníci byli dále poučeni o dodržování hygienických nařízení a odstupových vzdálenostech mezi jednotlivými osobami.

Veselice, kterou uváděl Jiří Votava mladší, byla zahájena krátce po patnácté hodině. Letošní program byl sice zaměřen především na dospělé, ale nezapomněli jsme ani na ty nejmenší a uspořádali pro ně tradiční pěveckou soutěž.

Milovníci dechové hudby si mohli poslechnout vystoupení dechového orchestru Junior ze ZUŠ Hostivař a v podvečer svým vystoupením všechny přítomné rozesmál bavič Zdeněk Izer.

Došlo i na tradiční kácení a vydražení májky. Členové sboru dobrovolných hasičů dále prodávali upomínkové předměty s motivy májové veselice. Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním letního tábora mladých hasičů.

Program májové veselice uzavřela skupina Horváth Band, která přítomným hrála k tanci a poslechu do pozdních nočních hodin.