Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu – osazení dopravního značení a dopravního zařízení při místních komunikacích.