Zápis č. 20/2024 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 5. 2024