Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky, Petr Pavel, vyhlásil na základě čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

Volební místnosti se otevřou:

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu 8. června 2024 od 08:00 do 14:00 hodin

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace k volbám pro občany ČR


Informacion for Citizens of other eu members states/Informace pro občany jiných členských států EU

NFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ 
INFORMATION ON THE PRINCIPLES AND MANNER OF VOTING
INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES ET MODALITÉS DE VOTE
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS Y EL MÉTODO DE VOTACIÓN          [PDF]

 

 

 

CIZINCI – zápis do seznamu voličů
Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR pro české kandidáty, musí požádat (pokud tak již neučinil v minulosti) o zápis do seznamu voličů.
Pozor! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě.

  • Volič – cizinec, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.
  • Volič – cizinec, který na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  • Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 40 dnů přede dnem voleb požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Žádosti o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů do seznamu voličů EP [CZ] [DE] [GB] [FR]

Další informace

 


Informace k volbám pro občany České republiky žijící v zahraničí

  • Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 [PDF]